§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 3

Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem początkującym (w przypadku braku oceny pracy)

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 10 ust. 3b ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Jak często należy aktualizować ten dokument

1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron