§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 6a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron