§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 6a ust. 1 d,b Karty Nauczyciela,
§ 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 1822)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron