§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. poz. 1822)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron