§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 6a ust. 5a ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron