Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 4

Procedura tworzenia oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron