Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 3

Umowa o pracę z pomocą nauczyciela (osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej do pomocy w oddziale gdzie są uczniowie cudzoziemcy)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron