Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 3

Zgłoszenie ucznia przybywającego z zagranicy do klas II - VIII publicznej obwodowej szkoły podstawowej

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron