Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 2

Zarządzenie dyrektora szkoły o powołaniu zespołu kwalifikującego uczniów do oddziału przygotowawczego

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron