Ostatnia aktualizacja: 03.09.2020

Liczba stron: 4

Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszary: 1. Działania wychowawcze szkoły. 2. Wychowanie do wartości. 3. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Plan i formy nadzoru pedagogicznego

PAKIET: Wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021