Ostatnia aktualizacja: 03.09.2020

Liczba stron: 4

Projekt ewaluacji wewnętrznej. Szkoła podstawowa. Obszar: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Plan i formy nadzoru pedagogicznego

PAKIET: Wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021