Ostatnia aktualizacja: 03.09.2020

Liczba stron: 4

Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszary: 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej i matematycznej. 2. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u uczniów

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Plan i formy nadzoru pedagogicznego

PAKIET: Wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021