§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Wniosek o opinię Samorządu Uczniowskiego na temat pracy nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 6a ust. 5 pkt 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron