§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 3

Karta oceny pracy nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 6a ust. 8 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.). - §6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz. 1822)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron