§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Zawiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Zawiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny pracy

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron