§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz. 1822)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron