§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Liczba stron: 1

Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 94 pkt 9 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zmiana i rozwiązywanie zatrudnienia nauczycieli

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.