§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Liczba stron: 1

Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 20 ust. 5c ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zmiana i rozwiązywanie zatrudnienia nauczycieli

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.