§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 1

Odmowa dokonania sprostowania w świadectwie pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 97 § 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie, zwalnianie i urlopy nauczycieli

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.