§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 1

Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie, zwalnianie i urlopy nauczycieli

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.