§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 2

Zgoda nauczyciela w ciąży na godziny ponadwymiarowe

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 35 ust. 4 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie, zwalnianie i urlopy nauczycieli

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.