§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 1

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie, zwalnianie i urlopy nauczycieli

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.