§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 1

Przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej szkole

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 18 ust. 1 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie, zwalnianie i urlopy nauczycieli

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.