§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron