§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Skierowanie pracownika przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

art. 1671 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron