§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Wniosek o zwrot kosztów w związku z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 167 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron