§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

art. 1821e § 1 Kodeksu pracy(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron