§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Wniosek o urlop uzupełniający w całości

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 66a ust. 2 pkt. w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron