§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Informacja dla nauczyciela początkującego o terminie lekcji pokazowej w drugim roku przygotowania do zawodu

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9 f,a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.