§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 6

Regulamin okresowej oceny pracowników

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – art. 27 ust. 3, art. 24, art. 25 ust. 1 (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.