§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 8

Świadectwo pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 97 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.