§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Oświadczenie o nietoczeniu się postępowania karnego i dyscyplinarnego pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 15 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku z art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.