§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) oraz zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.