§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Zawiadomienie inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę w warunkach art. 25(1) 4 pkt 4 Kodeksu pracy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 25 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.