§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Wniosek nauczyciela o odbywanie skróconego przygotowania do zawodu nauczyciel 5 lat i dorobek zawodowy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9 c,a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.