§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Liczba stron: 2

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 158 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron