§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024

Liczba stron: 2

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron