§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024

Liczba stron: 1

Pismo przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do organu prowadzącego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 150 ust. 7 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron