§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 2

Zarządzenie dyrektora w sprawie ocen ze świadectwa uwzględnianych w rekrutacji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 154 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron