§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Liczba stron: 4

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 10 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron