§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2023

Liczba stron: 2

Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 158 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst.: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron