§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 8

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

"art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)"

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron