§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 2

Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9b ust. 6 w zw. z art. 9b ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762ze zm.

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron