§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 1

Oświadczenie członka komisji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 24 § 1 pkt 1 i 7 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron