§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 1

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron