§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron