§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 2

Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

"art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)"

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron