§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 2

Wezwanie do uzupełnienia braków

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron