§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022

Liczba stron: 1

Pismo w sprawie skrócenia okresu zobowiązania nauczyciela do uzupełniania pensum

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.