§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 4

Wzór umowy-zlecenia

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U.2022 poz. 1360)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.